Printable Assessments

Graad 10 (Afrikaans)

- Meetkunde Driehoeke

- Meetkunde

- Vergelykings en Ongelykhede A

Vergelykings en Ongelykhede B 

- Volume en Buite Oppervlakte

- Waarskynlikheid

- Algebraiese Uitdrukkings A

- Algebraiese Uitdrukkings B

- Analitiese Meetkunde

- Eksponente

- Finansies en Groei

- Funksies

- GetalPatrone

- Statistiek

- Trigonometrie

Grade 10 (English)

- Equations and Inequalities A

- Equations and Inequalities B

- Geometry Triangles

- Geometry

- Volume and Surface Area

- Algebraic Expressions A

- Algebraic Expressions B

- Analytical Geometry

- Exponents

- Finance and Growth

- Functions

- Number Patterns

- Probability

- Statistics

- Trigonometry